Информация, Помощ, Условия

Условия за участие и гласуване в Класацията на българките facebook страници

Класацията на българските facebook страници (за по-кратко общо наричана "Класацията") е конкурс, който се провежда в Интернет, и в който могат да вземат участие всички facebook страници, ориентирани към българо-говорящата аудитория.
С участието си в Класацията Вие се съгласявате със следните Условия, които препоръчваме да прочетете.
Моля, прочетете внимателно тези Условия. Вашето участие под формата на гласуване, регистрация и използването на всякакви други функционалности и услуги, предоставени в и от Класацията се тълкуват като използване на услугите на Класацията, за което влизат в сила тези Условия.
Ако не приемете тези Условия Ви молим да не използвате никоя от услугите на Класацията.
Организаторите на Класацията си запазват ексклузивното право да променя съдържанието на тези Условия по всяко време на този адрес, без да са длъжни по какъвто и да е начин да уведомят участниците, гласуващите и посетителите на Класацията. След промяна на тези Условия, последващото използване на услугите на Класацията от страна на участниците, означава автоматично тези участници да се съгласят с новите промени в Условията.

Класацията не се провежда от организацията "Facebook" и тази организацията, нейните търговски марки, както и facebook.com не участват по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Класацията, освен с предоставянето на общодостъпни услуги на платформата "Facebook" като facebook pages, facebook applications, софтуерна платформа и програмните разработки към нея (API, SDK, plugins и др.).

1. Дисквалифицирани от класацията facebook страници ще бъдат тези участници, които:

1.1. разпространяват всякакъв вид цифрова информация (текст, съобщения, персонални данни, видео, аудио и всички други), нарушаващи по какъвто и да е начин конституционно гарантираните права на гражданите;

1.2. нарушават приложимо българско или международно законодателство; нарушават правилата и условията за използване на Facebook; са насочени срещу правата на малолетни по какъвто и да е начин;

1.3. за които бъде установено, че разпространяват, свалят, изпращат, или по друг начин правят достъпна информация, върху която нямат законни или договорни права, включително, но не само права върху патент, марка, търговска тайна, авторски и други сродни права;

1.4. понятието "Facebook страница" следва да се тълкува напълно еднакво с "facebook page", и изцяло съответства на официалната дефиниция и норми, които платформата Facebook(facebook.com) са определили: http://www.facebook.com/help/?faq=174987089221178. В този смисъл всички участващи страници трябва да отговарят на тази дефиниция;

1.5. разпространяват, свалят, изпращат или по друг начин правят достъпни информация и материали, които съдържат софтуерни вируси, спам софтуер или друг програмен код, файл или програмна разработка, създадени, за да прекъснат, нарушат или ограничат временно или за постоянно функционирането по какъвто и да е начин на софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

1.6. са в разрез с правилата и условията за ползване на платформата facebook.com. Такива facebook страници, освен че ще бъдат дисквалифицирани от Класацията, също ще бъдат докладвани на екипа на Facebook по съответно установения ред и комуникационни канали.

Дисквалифицирането на участниците означава тяхното моментално изключване от класацията и загуба на събраните до този момент гласове за тяхното участие. Изключването става веднага след констатиране на нарушение на по-горните правила и условия за дисквалифициране. При изключване организаторите и администраторите на Класацията не са длъжни по какъвто и да е начин да уведомят подателя на кандидатурата за участие, че неговата facebook страница е дисквалифицирана от Класацията.

2. Гласуване в класацията

Могат да гласуват всички facebook потребители, имащи активен facebook профил. Преди да им бъде разрешено да гласуват, те трябва да се оторизират чрез този профил, с което софтуера на Класацията проверява достоверността на техните данни и дали профилът им не е фалшив с цел манипулации на класирането.

Всеки потребител може да гласува за участник в Класацията като постави желан брой звезди(точки) за четири показателя: съдържание, активност, дизайн, приложения. Един потребител може да гласува само веднъж за един участник в рамките на месечна класация и неговото гласуване се нулира в следващия месец.

3. Подаване на заявка за участие

Подаването на заявка за участие става на този адрес: http://apps.facebook.com/bgpages/uchastvai.php . Класацията на българските facebook страници е първият по рода си конкурс у нас, в който могат да вземат участие всички видове на фен страници във Facebook (facebook pages) - продуктови, бизнес, на публични личности, общностни, каузи и др.

Подаването на заявка за участие с facebook страница се прави от неин администратор(собственик) , който подава информация за връзка с него и линк(URL) до своя facebook профил - тези данни не са публично достъпни, те са видими само за администраторите и организаторите на Класацията с цел по-лесна връзка с администратора(собственика) на facebook страницата.

4. Класиране на участниците в месечните класации

Класирането става на база общ бал от точки, калкулирани по формула, на база коефициентните стойности на четирите показателя от гласуванет.

Временното класиране не е видимо нито за участници, нито за гласуващите, до самият край на месечната класация. Участниците и гласуващите могат да видят само и единствено класиране по средна оценка, което се формира на база средно-аритметичната оценка от четирите фактора(показателя): съдържание, активност, дизайн, приложения.

Ще забележите, че когато гласувате за някоя от участващите facebook страници в Класацията, под четирите фактора има поле “Средна оценка”. Тази оценка се изчислява по следната формула:

М = [ (F1+F2+F3+F4) / V ] / 4
… където:

 • Средна оценка - M
 • Общ брой точки за фактор “Съдържание” - F1
 • Общ брой точки за фактор “Активност” - F2
 • Общ брой точки за фактор “Дизайн” - F3
 • Общ брой точки за фактор “Приложения” - F4
 • Общо гласували - V

Средната оценка не се използва за крайното класиране и определяне на победителя за месеца! Тя по-скоро е информативна - за да Ви даде ориентир във временното класиране. Средната оценка е цяло число от 1 до 5 (в класацията се визуализира като брой звезди)

Това, което е важно за да станете победител е крайната оценка, която остава скрита за всички участници и гласуващи до самия край на гласуването и определянето на победителя.

Крайната оценка се формира като сбор от всички фактори, преобразувани като коефициенти, според техните тежести. Тази оценка се изчислява по следната формула:

F = K1 + K2 + K3 + K4
… където:

 • Крайна оценка: F
 • Коеф. за фактора “Съдържание” - K1
 • Коеф. за фактора “Активност” - K2
 • Коеф. за фактора “Дизайн” - K3
 • Коеф. за фактора “Приложения” - K4

За определяне на коефициентите се ползва следната формула:

K = Fn.Kn
… където:

 • Fn е Общ брой гласувания за съответния фактор (променлива)
 • Kn е Коефициент за тежест на фактора
 • K е Индивидуален коефициент на фактора при крайната оценка

Между отделните индивидуални коефициенти при крайната оценка съществуват следните математически зависимости: K1 > K3, K1 > K4, K2 > K3, K2 > K4

Крайната оценка е тази, на база на която се определя победител за месеца. Тя е цяло число и се визуализира само в страницата “Победители” за съответните участници-победители.

5. Награждаване и победители

Класацията е ежемесечна, т.е. в началото на всеки календарен месец се определя победител. Победителят не може да участва в класациите за следващите месеци. В края на годината експертното жури на Класацията ще определи “Facebook страница на годината” сред всички месечни победители.

Победители в Класацията могат да бъдат само и единствено функциониращи и общодостъпни facebook страници, до които организаторите и журито на Класацията да имат постоянен достъп по време на участието.

В началото на всеки календарен месец се определя автоматизирано победителят от предходния месец, като всички останали записали се участници се включват за участие за следващия месец също автоматично, а техните събрани преди това точки от гласуването се зануляват. Така в началото на всеки календарен месец участниците от предходните месеци се включват автоматично в класацията за настоящия с нулеви гласове.

Наградите се отсъждат за facebook страниците, а не за техните собственици/администратори, въпреки, че се връчват на последните. Ако сте собственик/администратор на страница-победител в някоя от Класациите, трябва да докажете това като:
4.1. След приключването на някоя от месечните класации, в случай, че сте победител, да публикувате на стената на facebook страницата-победител изречението "Нашата страница стана месечен победител в Класацията на българските facebook страници!". Изречението трябва да бъде публикувано от името на facebook страницата;
4.2. Добавите специална профилна снимка(аватар) за победителя, която организаторите на класацията ще публикуват и анонсират в официалния сайт и официалното facebook приложение (http://apps.facebook.com/bgpages/) на Класацията. Тази профилна снимка трябва да е на facebook страницата-победител докато не получите своята награда;
4.3. Публикувате в раздел “Информация” от facebook страницата-победител email и други начини за връзка с Вас;
4.4. Да уведомите на info@interactage.com администраторите и организаторите на Класацията, че сте изпълнили предходните 3 точки.

За класацията

Класацията на българските facebook страници е първият по рода си конкурс у нас, в който могат да вземат участие всички собственици на фен страници във Facebook

Всеки facebook потребител може да гласува за своите любими facebook страници по четирите най-важни критерия за тяхното оценяване: съдържание на страницата, активност на аудиторията, дизайн и визия, както и facebook приложения към страницата.

Всеки от тези четири критерия носи различен бал от точки за крайното класиране на участниците. Балообразуването се осъществява на база гласуванията по специално изработена формула за оценяване (ranking). Формулата е базирана на резултати от проучвания на аудиторията и консултации с експерти в областта на дигиталните маркетинг, реклама и комуникации.

В началото на всеки месец facebook страницата, събрала най-висок бал от точки бива обявена за победител. Експертно жури ще даде своята рецензия за facebook страницата-победител под формата на професионални коментари и съвети.

Надяваме се чрез тази класация да бъдат популяризирани всички стойностни facebook страници в България, които са полезни и интересни за техните фенове и развиват социалната комуникация и дигиталния бизнес у нас.
Вярваме, че Вашата страница е точно такава и тя трябва да участва в този конкурс за да докаже своите качества и да привлече нова аудитория. Сигурни сме, че най-важната оценка за успехът на една facebook страница е подкрепата на нейните фенове, затова именно те ще определят кой ще бъде победителя. Също така сме сигурни, че най-ценната и важна рецензия може да бъде дадена от едни от най-известните български експерти в дигиталната индустрия, които ще са жури в месечните конкурси.

Нека най-добрата facebook страница победи!

Защо да участвам със своята страница в Класацията?

 • Докажете, че имате една добра, информативна и най-вече интересна за хората facebook страница за Вас, Вашия бизнес, кауза, общност, организация, продукт или услуга!
 • Покажете на хората Вашата facebook страница и вижте каква е тяхната оценка! Това е едно безплатно маркетингово проучване за Вас, чрез което ще разберете какво трябва да подобрите и промените по страницата с цел да я направите по-добра и по-атрактивна за Вашата аудитория.
 • Класацията на българските facebook страници е единствена по рода си инициатива, която дава възможност на самите фенове да оценявата сраниците във Фейсбук по четири отделни критерия: съдържание, активност, дизайн и приложения. По този начин ще знаете съвсем конкретно кой от тези фактори трябва да подобрите.
 • Пожелаваме Ви да станете победител за месец, защото това е не само една престижна награда за Вашия труд над facebook страницата, но е и изключително полезно. Ако сте победител ще получите рецензиите на едни от най-известните експерти в дигиталната индустрия у нас. Спечелете и научете какво мислят те за Вашата страница, защото съветите и коментарите от тях ще са една безценна помощ за бъдещото развитие на Вашето присъствие във Facebook!

Оценяване на участниците

Класацията на българските facebook страници (за по-кратко общо наричана "Класацията") е конкурс, който се провежда в Интернет, и в който могат да вземат участие всички facebook страници, ориентирани към българо-говорящата аудитория.

Класацията не се провежда от организацията "Facebook" и тази организацията, нейните търговски марки, както и facebook.com не участват по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Класацията, освен с предоставянето на общодостъпни услуги на платформата "Facebook" като facebook pages, facebook applications, софтуерна платформа и програмни разработки.

Класацията е ежемесечна, но записването на участниците е еднократно, след което всеки месец техните страници-участници се прехвърлят за следващия месец, като гласовете за тях се зануляват. Ще бъдат дисквалифицирани без предупреждение всички страници, които нарушават българското и/или международното законодателство, разпространяват незаконно обекти на авторско право и интелектуална собственост, спам, невярна или непълна информация, зловреден софтуер и програмен код, или са в нарушение на условията на Facebook. При откриване на такива страници-участници те ще бъдат дисквалифицирани без предупреждение и докладвани в системата на Facebook.

За да участвате в Класацията на българските facebook страници първо трябва да се оторизирате чрез facebook connect, след което да попълните електронния формуляр за участие.

Оторизацията се прави с цел избягване на злоупотреби около регистрацията и участието в Класацията. Информацията, която подавате се ползва само и единствено за нуждите на уеб софтуера, който Класацията използва. Нейното предаване към този софтуер се следи от автоматизирани системи на Facebook платформата и Вие по всяко време може да забраните достъп на Класацията до нея от този линк (първо трябва да сте влезли в своя facebook профил)

Основни партньори: